Fotograaf Limburg
Algemene Voorwaarden Fotostudio Carreno & Lidia Carreno Photography
( Versie 2023)
Dit zijn de algemene voorwaarden van Fotostudio Carreno, gevestigd te Parellelweg 2A, Heerlen hierna te noemen "de Fotograaf." Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen de Fotograaf en de klant.
1. Foto's en Bestellingen via WhatsApp of Ander Gekozen Medium door de klant:
1.1 De klant heeft de mogelijkheid om foto's te bewerken in samenwerking met de fotograaf via WhatsApp of een ander medium naar keuze. Dit stelt de klant in staat om te allen tijde feedback te geven tijdens het bewerkingsproces.
1.2 Na voltooiing van de bewerking zal de fotograaf de afgewerkte foto's verstrekken via een WeTransfer-link. De klant kan deze link gebruiken om de hoge resolutie bestanden te downloaden naar hun computer.
2. Betaling:
2.1 Betaling voor de geleverde diensten en/of producten kan op de volgende manieren worden gedaan:
2.1.1 Particuliere klanten: Het te betalen bedrag, inclusief btw, dient direct te worden voldaan via een betaallink die de fotograaf stuurt via WhatsApp of het gekozen medium door de klant. Betaling dient direct te geschieden na ontvangst van de betaallink.
2.1.2 Zakelijke klanten: Het te betalen bedrag, exclusief btw, kan worden voldaan via een betaallink die de fotograaf stuurt via WhatsApp of het gekozen medium door de klant. Betaling dient te geschieden binnen [aantal dagen] na ontvangst van de betaallink.
2.2 Voor betaling direct na de fotoshoot zijn de volgende opties beschikbaar:
2.2.1 Betaling kan worden gedaan via pinbetaling.
2.2.2 Betaling kan contant worden voldaan.
2.3 Alle bestellingen die via WhatsApp of een ander gekozen medium zijn geplaatst, worden als bindend beschouwd en moeten worden betaald.
2.4 Indien de betaling niet binnen 14 dagen na de afleveringsdatum is ontvangen, behoudt de fotograaf het recht om een incassobureau in te schakelen om het openstaande bedrag te innen. Alle incassokosten zijn voor rekening van de klant.
3. Annuleringsbeleid:
3.1 Indien de klant een geplande fotosessie wenst te annuleren, dient dit minimaal 24 uur van tevoren schriftelijk te worden gemeld aan de fotograaf. Bij annulering binnen deze termijn kan de fotograaf kosten in rekening brengen.
4. Aansprakelijkheid:
4.1 De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade aan personen, eigendommen of apparatuur tijdens de fotosessie.
4.2 De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige teleurstelling of ontevredenheid met betrekking tot de uiteindelijke foto's, aangezien fotografie een subjectieve kunstvorm is.
5. Intellectueel Eigendom:
5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de foto's, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, blijven bij de fotograaf.
6. Privacy:
6.1 De fotograaf zal de privacy van de klant respecteren en zal geen persoonlijke informatie delen met derden zonder toestemming van de klant.
Door gebruik te maken van de diensten van de Fotograaf, stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Nederland. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank.
7. Btw-behandeling:
7.1 Voor alle particuliere klanten geldt dat het te betalen bedrag inclusief btw (omzetbelasting) is, zoals wettelijk vereist.
7.2 Voor zakelijke klanten geldt dat het te betalen bedrag exclusief btw is. Zakelijke klanten zijn verantwoordelijk voor het voldoen van de verschuldigde btw (omzetbelasting) aan de relevante belastingdienst.

Back to Top