PRIVACYVERKLARING
(versie juli 2023)

Lidia Carreno Photography gevestigd aan de Parallelweg 2A te Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten, modellen, leveranciers en overige zakelijke relaties die in het kader van de werkzaamheden en/of dienstverlening nodig zijn zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Contactgegevens
Fotostudio Carreno
Parallelweg 2A 6411 ND Heerlen
Persoonsgegevens worden verwerkt
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
IP-adres
Internetbrowser en apparaat type
Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens gesprekken
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Lidia Carreno Photography verwerkt in kader van fotografie de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: ras
Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Lidia Carreno Photography verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van diensten en producten
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Om te voldoen aan wettelijke en belastingtechnische verplichting en verantwoording. Hierbij horen ook eventuele overeenkomsten zoals o.a. quit-claim met betrekking tot portret- c.q. auteursrecht, gebruikstoestemming voor fotomateriaal e.d..
Het afhandelen van uw betaling
Lidia Carreno Photography analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaart
Lidia Carreno Photography bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is drie jaar tenzij wettelijke verplichtingen een langere termijn vereisen. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
Delen van persoonsgegevens met derden
Lidia Carreno Photography verkoopt de gegevens niet aan derden en verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden, dienstverlening of een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lidia Carreno Photography en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fotostudiocarreno  Fotostudio Carreno zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren
Hoe worden persoonsgegevens beveiligt
Lidia Carreno Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Fotostudio Carreno via info@fotostudiocarreno.nl    
Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden
Lidia Carreno Photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
In kaart brengen van websitebezoeken Op de website van Fotostudio Carreno worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Lidia Carreno Photography gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Google Analytics Fotostudio Carreno maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Fotostudio carreno bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Lidia Carreno Photography te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Lidia Carreno Photography heeft hier geen invloed op. Lidia Carreno Photography heeft Google geen toestemming gegeven om via Lidia Carreno Photography verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
www.fotostudiocarreno.nl is een website van Lidia Carreno Photography ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6791872

Back to Top